Zadávací dokumentace – Nákup přístrojů do kuchyně – el. podepsaná

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 1 – ke kupní smlouvě

Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy

Zadávací dokumentace – Nákup přístrojů do kuchyně – el. podepsaná

Oznámení výběru nejvhodnější nabídky na akci „VÚ a SVP Pšov – vybavení kuchyně“, SMVS: 133V112000129.