Příloha č. 2 – Vzor čestného prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o poddodavatelích